Make your own free website on Tripod.com

 
zazili
Assalamualaikum W.B.T dan salam sejahtera.

Syukur kita kehadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan kurniaNya
telah membolehkan halaman Panitia Geografi ini disiap dan disalurkan
kedalam "dunia cyber" ini. Terlebih dahulu bagi pihak Panitia Geografi
saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli Panitia,guru-
guru dan pelajar Kolej T.D.T.H. Bujang yang telah banyak menyumbangkan
idea dan tenaga untuk menyiapkan halaman ini. Tidak lupa juga kepada
pihak kerana bersedia membantu Panitia ini dalam mendapatkan maklumat
dan bahan yang diperlukan.

Ingin juga mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi menjengah
dan melayari laman ini. Sekiranya terdapat kelemahan dan kedaifan
dalam laman ini diharap mendapat teguran yang membina.

Sekian. Terima kasih.

Selamat melayari laman ini..

Kembali Ke Laman Panitia Geografi.


Zazili Bin Md.Nawi
Ketua Panitia Geografi 98'
Kolej T.D.T.H.Bujang
Miri, Sarawak.