Make your own free website on Tripod.com


KOLEJ T.D.T.H BUJANG
98009 TANJONG LOBANG
MIRI,SARAWAK

SELAMAT DATANG KE HALAMAN KOLEJ TUN DATU TUANKU HAJI BUJANG.
"Pendidikan di kolej ini adalah suatu usaha yang berterusan ke arah mencapai
Falsafah Pendidikan Negara. Usaha ini bertujuan membentuk warga kolej
yang berilmu pengetahuan,berketrampilan,bersahsiah mulia membina
ketahanan diri ke tahap optimum sehingga berjaya melahirkan
INSAN KAMIL"

Ucapan
Sejarah
Visi Misi
Akademik
Suasana
Memori

Lagu Sekolah

TERIMA KASIH JUMPA LAGI

CREATED BY ZAZILI & NURA
E Mail:nurlie@hotmail.com
Send Me E-mail 4 Comment and Site Improvement 
Last Updated On 12 Februari 1998