Make your own free website on Tripod.com

 

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAM 1997 
Analisis Keputusan PMR 1997

Keputusan Bilangan Peratus(%)
Straight A's (8A=22 & 7A=10) 32 38.55
7A 10 12.05
6A 10 12.05
5A 15 18.07
4A 7 8.43
3A 5 6.02
2A 4 4.82
Jumlah 83 100

 
Analisisis PMR 1997 Mengikut Mata Pelajaran

Matapelajaran Gred A Gred B Gred C Gred D Jumlah
Bahasa Melayu 70 13 0 0 83
Bahasa Inggeris 70 11 2 0 83
Matematik 79 4 0 0 83
Sains 65 14 4 0 83
Sejarah 53 25 5 0 83
Geografi 44 31 7 1 83
KHB (Pilihan 1) 78 5 0 0 83
Pendidikan Islam 43 7 1 0 51 

ANALISIS PEPERIKSAAN SPM DAN STPM AKAN BUAT SELEPAS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DIUMUMKAN.....HARAP BERSABAR


Kembali Ke Laman Kolej.